News

  • Bij monitoring van de ruimte waarin het Reconnective Healing® seminar gehouden zou worden, vanaf een paar uren voordat het seminar zou starten tot aan het einde van de cursus, ontdekten onderzoekers een aanzienlijke verandering in de thermodynamische energie. Aan het einde van de cursus was de energie in de ruimte enorm toegenomen, vergelijkbaar met 300 graden Celsius. Terwijl de werkelijke temperatuur vrijwel niet veranderd was. Deze verandering van energie bracht de genezers de mogelijkheid hun werk te doen.
  • Het elektromagnetisch veld rondom de handen van vrijwilligers zijn gemeten vóór en na het volgen van het Reconnective Healing® seminar. Dit veld was enorm vergroot. Een hoog niveau van elektromagnetische energie in de handen van een healer kan balans/gezondheid brengen in een toestand van disbalans/ziekte.
  • Studies bevestigen dat Reconnective Healing® practitioners een verhoogde hoeveelheid licht en andere elektromagnetsche frequenties rondom hun lichaam kunnen uitzenden en doorgeven. De practitioners kunnen de frequenties ‘aanzetten’ en de trilling van de magnetische frequenties rondom hun lichaam verhogen. Deze veranderingen zijn gemeten in laboratoria.

 

Dr. Konstantin Korotkov heeft onderzoek gedaan bij Russische Olympische atleten. Hun energieniveau nam na een Reconnective Healing® toe met 17 %! Andere gemeten resultaten zijn: verbeterde werking van het immuunsysteem, kalmering van het zenuwstelsel en een betere onderlinge celcommunicatie. Dus een beter herstel en functioneren van cellen, waardoor de vitaliteit verbetert. Meer over het werk van Dr. Korotkov kunt u lezen op www.korotkov.org

Laatste nieuws:

cron